Get Adobe Flash player

Avukat Ankara

boşanma avukatı ankara

Ailenizden size geçen mallar kişisel malınızdır.Boşanma durumunda eşiniz bu malların değerlerinden alacak hakkı talep edemez. Bu malların geliri varsa,bu kalem edinilmiş mal sayılacağından sadece bu kısmın yarısı için katılım alacağı talep edebilir. Boşandığınızda eşiniz mirasçınız olmayacağından zaten tüm mal varlığınız çocuğunuza kalacaktır. Boşanmadan vefat etmeniz dur YAZININ DEVAMI Tags: , , , ,
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2006/2-521 K. 2006/517 T. 12.7.2006 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma – İlgisizlik ve Sadakatsizliğe Tepki İle Saldırı Teşkil Eden Sözler Söyleyen Eşi Eşit Kusurlu Saymak Mümkün Olmadığı ) • EŞİT KUSUR ( İlgisizlik ve Sadakatsizliğe Tepki İle Saldırı Teşkil Eden Sözler Söyleyen Eşi Eşit Kusurlu Saymak Mümkün Olmadığı – Maddi YAZININ DEVAMI Tags: , , ,
Yargıtay boşanma davası açıldıktan sonra başka bir erkekle görülen kadını kusurlu saydı. Yargıtay, bir eşin sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunmasının diğerine de bu hakkı vermeyeceğine hükmetti. Yargıtay’ın gündemine gelen dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Davacı A.H. eşi S.H.’nin başka kadınlarla kendisini aldattığını, aşağıladığını, çapkınlı YAZININ DEVAMI Tags: , , , ,
T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2006/9383 2007/1228 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :İzmir 5.Aile Mahkemesi TARİHİ :19.122005 NUMARASI :819-1201 DAVACI :F. D. DAVALI :M.R. D. DAVA TÜRÜ :Mal Rejiminin Tasfiyesi TEMYİZ EDEN avacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm YAZININ DEVAMI Tags: , , , ,
Eşler arasındaki boşanma davası kesinleştkten sonra eşler bir araya gelmezse boşanmaya karar verilir. Kanun evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve eşlerin artık bi araya gelemeyeceğini kabul etmiştir. Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki YAZININ DEVAMI Tags: , , , ,
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15695 K. 2005/18336 T. 3.10.2005 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : Tanık anlatımlarında sözü geçen e-mail mesajının koca tarafından gönderilmiş olduğu tanık beyanı dışında bir d YAZININ DEVAMI Tags: , , , , , ,
E:2004/537 K:2004/1471 T:12.2.2004 ÖZET : 1- Davalı kadın, hakkında önceki boşanma davasının açıldığı tarih ile red kararının kesinleştiği 30.01.2002 tarihi arasıdaki dönemde ayrı yaşama hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde öngörülen 4 aylık ihtar gönderme süresi hesap edilirken 30.01.2002 başlangıç tarihinin nazara alınması gerekirken bu yön dikkate alınmadan YAZININ DEVAMI Tags: , , , , ,
T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/2-636 Karar : 2010/680 Tarih : 22.12.2010 -YARGITAY İLAMI- Taraflar arasındaki “karşılıklı boşanma, maddi- manevi tazminat ve ziynet alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;İzmir 13. Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne, maddi-manevi tazminat ve ziynet alacağı davasının reddine verilen 29.03.2007 gün ve 2006/684 E., YAZININ DEVAMI Tags: , , , , ,
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/10441 K. 2003/11142 T. 15.9.2003 • BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI ( Davanın Bekleme Süresinin Kaldırılmasına Dair Olması ) • KAMU DÜZENİ ( Göreve İlişkin Kuralların Kamu Düzeniyle İlgili Olması ) • GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA ( Yeni Kanunla Kabul Edilen Görev Kurallarının Geçmişe Etkili Olması ) • GÖREV KURALLARINA AYKIRILIK ( Görev Kuralların YAZININ DEVAMI Tags: , , , , ,
Boşanma davalarında mal paylaşımı sorunu. 2002 sonrası için ise yasa açıkça eşlerin kişisel mallarını belirtmiştir.Aşağıdaki mal ve gelirler tasfiye davasının konusu olmazlar. Kişisel mallar: 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşıl YAZININ DEVAMI Tags: , , , , ,