boşanma avukatı ankaraArşiv

boşanma avukatı ankara

Boşanma Davası Aileden Kalan Miras

Ailenizden size geçen mallar kişisel malınızdır.Boşanma durumunda eşiniz bu malların değerlerinden alacak hakkı talep edemez. Bu malların geliri varsa,bu kalem edinilmiş mal sayılacağından sadece bu kısmın yarısı için katılım alacağı talep edebilir. Boşandığınızda eşiniz mirasçınız olmayacağından zaten tüm mal varlığınız çocuğunuza kalacaktır. …
Boşanma Davası Açana da Sadakat Şartı

Boşanma Davası Açana da Sadakat Şartı

Yargıtay boşanma davası açıldıktan sonra başka bir erkekle görülen kadını kusurlu saydı. Yargıtay, bir eşin sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunmasının diğerine de bu hakkı vermeyeceğine hükmetti. Yargıtay’ın gündemine gelen dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Davacı A.H. eşi S.H.’nin başka kadınlarla kendisini aldattığını, …
Boşanmada 3 Yıllık Süre

Boşanmada 3 Yıllık Süre

Eşler arasındaki boşanma davası kesinleştkten sonra eşler bir araya gelmezse boşanmaya karar verilir. Kanun evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve eşlerin artık bi araya gelemeyeceğini kabul etmiştir. Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her …
Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15695 K. 2005/18336 T. 3.10.2005 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : Tanık anlatımlarında sözü geçen e-mail …
Boşanma Davası – Terk

Boşanma Davası – Terk

E:2004/537 K:2004/1471 T:12.2.2004 ÖZET : 1- Davalı kadın, hakkında önceki boşanma davasının açıldığı tarih ile red kararının kesinleştiği 30.01.2002 tarihi arasıdaki dönemde ayrı yaşama hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde öngörülen 4 aylık ihtar gönderme süresi hesap edilirken 30.01.2002 başlangıç tarihinin …
Boşanma Davası – Sadakat Yükümü

Boşanma Davası – Sadakat Yükümü

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/2-636 Karar : 2010/680 Tarih : 22.12.2010 -YARGITAY İLAMI- Taraflar arasındaki “karşılıklı boşanma, maddi- manevi tazminat ve ziynet alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;İzmir 13. Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne, maddi-manevi tazminat ve ziynet alacağı …
Bekleme Süresinin Kaldırılması Talepli Dava

Bekleme Süresinin Kaldırılması Talepli Dava

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/10441 K. 2003/11142 T. 15.9.2003 • BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI ( Davanın Bekleme Süresinin Kaldırılmasına Dair Olması ) • KAMU DÜZENİ ( Göreve İlişkin Kuralların Kamu Düzeniyle İlgili Olması ) • GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA ( Yeni Kanunla …
Boşanma Davası-Mal Paylaşımı

Boşanma Davası-Mal Paylaşımı

Boşanma davalarında mal paylaşımı sorunu. 2002 sonrası için ise yasa açıkça eşlerin kişisel mallarını belirtmiştir.Aşağıdaki mal ve gelirler tasfiye davasının konusu olmazlar. Kişisel mallar: 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir …