boşanma avukatı ankara

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davaları günümüzde hızla artış göstermektedir. Bu artışının pek çok sosyolojik nedeni mevcuttur. Ankara’da açılan boşanma davaları ise Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir. Bu nedenle Ankara’da bir çok boşanma avukatı bulunmaktadır. Bu avukatlar sadece boşanma davalarına bakmakta ve bu alanda uzmanlaşmaktadır. Boşanma davası …
boşanma avukatı ankara

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Boşanma davalarında en sık karşılılan durumlardan biri aldatmadır. Aldatan eş evlilik birliğinin kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukları çiğnemekte sadakat sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket etmektedir. Eğer evlilik birliği içerisinde taraflardan biri diğerini aldatırsa aldatılan eş zina nedeniyle boşanma davası yada …
ankara bilişim avukatı

Arama Motorlarından İçerik Kaldırma ve Telif Hakları Koruma

Online itibarın korunması için hem hukuki hemde teknik anlamda bir çalışma yapılması gerekmektedir. İnternetin günlük hayatımızın her anına girmesi ve milyonlarca kişinin kullanmaya başlamasıyla birlikte  önemini daha çok hissettiren online itibar yönetimi konusunda, büyük markaların dışında, siyasiler’dan sanatçılara, müzisyenlerden öğretim görevlilerine, futbolculardan …
bilişim avukatı ankara

Online İtibar Koruma

Bazı insanlar internette yasal olmayan çalışmalar yapılabileceğini ve kendilerinin takip edilemeyeceğini düşünmektedir. Ve aynı insanlar, birçok masum kişi ve kuruluşlar hakkında internette yanlış bilgiler ve iftiralar yayınlamaktadır. Bugün internet uluslararası kanunlar tarafından korunan bir yapıdır bu sebeple bilişim alanında bir avukattan yardım …
ankara bilişim avukatı

Bilişim Suçları Soruşturması Nasıl Yapılır

Bilişim suçlarının soruşturmasıyla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunun 134 maddesinde özel bir düzenleme yapılmıştır. Bilişim suçları soruşturulurken kolluk makamının bu kurala uygun davranması adil yargılama ve gerçeğin ortaya çıkarılması açısından çok önemlidir. Bu kurala uygun olmayan yollarla elde edilen delillere mahkemeler tarafından …
ankara bilişim suçları avukatı

İnternet Sitesinde Yayınlanan İçerik Nasıl Kaldırır

(1) İçe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf YAZININ DEVAMI
ankarada bilişim avukatı

Bilişim Hukuku Terimleri

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını, c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını, ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini, d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her …
ankara bilişim avukatları

İnternet Sitesine Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri

  Madde 6 – (1) Erişim sağlayıcı; a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan …
ankara bilişim avukatı

İnternet Sitesine Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri

Madde 5 – (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 …