Boşanma Davası Aileden Kalan Miras

Ailenizden size geçen mallar kişisel malınızdır.Boşanma durumunda eşiniz bu malların değerlerinden alacak hakkı talep edemez. Bu malların geliri varsa,bu kalem edinilmiş mal sayılacağından sadece bu kısmın yarısı için katılım alacağı talep edebilir. Boşandığınızda eşiniz mirasçınız olmayacağından zaten tüm mal varlığınız çocuğunuza kalacaktır. …

Boşamada Velayet

Boşanma davalarında en çok çekişmenin meydana geldiği hususların başında velayet hususu gelir. Boşanmak isteyen tarafların ikisi de çocuğun velayetini almak isterler. Bu nedenle taraflar arasında kavga boyutuna varan tartışmalar yaşanır. Hatta çoğu zaman çocuk bir silah olarak kullanılmaktadır. Boşanmada velayet hususunda karar verilirken …

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkek eşittir. Aralarında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Fakat Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununda bir takım pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Boşanma davasında kadının hakları nelerdir ? Öncelikle erkek eşin şiddet uygulama ihtimali varsa kadın erkeğin evden uzaklaştırılmasını talep …

Boşanmada Tazminat

Türk Medeni Kanununa göre taraflar boşanma ile birlikte maddi manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Bu tazminata hak kazanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklar ise maddi manevi tazminat konusundaki tüm hususlar taraflarca belirlenir ve boşanma protokolüne yazılır. …

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davaları günümüzde hızla artış göstermektedir. Bu artışının pek çok sosyolojik nedeni mevcuttur. Ankara’da açılan boşanma davaları ise Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir. Bu nedenle Ankara’da bir çok boşanma avukatı bulunmaktadır. Bu avukatlar sadece boşanma davalarına bakmakta ve bu alanda uzmanlaşmaktadır. Boşanma davası …

Arama Motorlarından İçerik Kaldırma ve Telif Hakları Koruma

Online itibarın korunması için hem hukuki hemde teknik anlamda bir çalışma yapılması gerekmektedir. İnternetin günlük hayatımızın her anına girmesi ve milyonlarca kişinin kullanmaya başlamasıyla birlikte  önemini daha çok hissettiren online itibar yönetimi konusunda, büyük markaların dışında, siyasiler’dan sanatçılara, müzisyenlerden öğretim görevlilerine, futbolculardan …